Czym się zajmujemy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s.

Image

Bushcraft

obcowanie z naturą
Image

Jednodniowe, rodzinne wycieczki objazdowe

Sudety, Praga, Drezno, Berlin, Czeska i Saksońska Szwajcaria. Ołomuniec, Morawski Kras itp.
Image

Wynajem busów 8+1

na wycieczki, wyjazdy okazjonalne, imprezy okolicznościowe integracyjne (wyłącznie z naszym kierowcą)
 
Image

Kim jestem?

Tak naprawdę czas, w którym zostałem przewodnikiem trudno określić. W wieku kilkunastu lat działając w strukturach harcerskich, naszym zamiłowaniem były góry i górskie wędrówki.  Mieszkając w górach nie było to trudne, tak więc jak tylko nadarzała się okazja wolny czas spędzaliśmy w terenie obcując z przyrodą. Rodzinne historie, pasja, i ciekawość spowodowały, że pierwsze szlify jako przewodnik terenowy zdobyłem po otwarciu kompleksu „Osówka” w górach Sowich, tam też założyliśmy Głuszyckie Towarzystwo Eksploracyjne, z którym przez kilkanaście lat przeprowadziliśmy wiele badań i prac eksploracyjnych na terenie Gór Sowich i nie tylko.
0
Eksploracji Riese
0
Via ferraty
0
Eksplorcji jaskiń
0
Wyjazdów bushcraftowych
0
Wycieczki jednodniowe

Współpracuję z:

Image

Nasza firma realizuje projekt dofinansowany z UE

UTiU Karus-Troter Mariusz Wojciechowski podpisał z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę na dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 91382,11 zł na realizację projektu Inwestycje w ruchome środki trwałe szansą na dywersyfikację oferty i rozwój firmy Usługi Turystyczne i Ubezpieczeniowe „Karus-Troter” Mariusz Wojciechowski na Dolnym Śląski”, nr projektu RPDS.01.05.01-02-0525/21.

Jest on finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działania  1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania: 1 - 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19).

Celem projektu jest poszerzenie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi realizowanej, poprzez inwestycję w zakup ruchomych środków trwałych – bus 9 osobowy, zestaw audioguidów, zestaw specjalistyczny umożliwiający uprawianie turystyki specjalistycznej – jaskiniowej i wspinaczkowej.

Przedmiotem projektu jest zakup busa 9 osobowego, zestawu audioguidów, zestawu specjalistycznego, umożliwiającego uprawianie turystyki górskiej, specjalistycznej – jaskiniowej i wspinaczkowej. Przyczyni się to do dywersyfikacji dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa i zapewnieni mu przychody również w takich sytuacjach jak zaostrzenie pandemii COVID-19. Poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów turystycznych dla mikrogrup zainteresowanych uprawianiem turystyki rekreacyjnej i specjalistycznej, oraz usługi najmu sprzętu dla innych podmiotów .

Całkowita wartość projektu to:

Dofinansowanie z UE wyniesie 91382,11 zł.

 

bottom-logo.png